Agricultură de precizie Protejați-vă investiția prin creșterea eficienței

Schimbările climatice actuale, manifestate în principal prin efecte adverse activității din agricultură cum sunt creșterea temperaturilor medii anuale, reducerea nivelului de precipitații și creșterea severității și frecvenței secetelor, impun acțiuni precise și eficiente din punct de vedere al costurilor și al consumului resurselor existente, în special de apă.

Sisteme complete pentru observații agrometeorologice

Fenomenele extreme care odinioră aveau loc doar la intervale foarte mari (valuri de căldură, secete extreme, inundații și viituri produse de ploi de intensitate deosebită) sunt deja din ce în ce mai dese, devenind noua normalitate. Sud-estul României suferă de perioade secetoase din ce în ce mai dese și mai extinse atât temporal, cât și ca arie de manifestare.

Determinarea corectă a parametrilor agrometeorologici specifici (spre exemplu temperatura și conținutul volumetric de apă în sol la diverse adâncimi, evapotranspirația, cantitatea și intensitatea precipitațiilor, starea de sănătate a plantelor) pot face diferența dintre profit și pierdere.

Sistemele oferite de noi oferă siguranța măsurării corecte a tuturor parametrilorde interes în condițiile costurilor minime pe termen lung.

Broșură

Pomicultură și viticultură

Atunci când calitatea și sănătatea recoltei sunt în joc, acuratețea și precizia datelor măsurate sunt esențiale.

O livadă sau o podgorie reprezintă o investiție pe termen lung. Adaptarea la schimbările climatice este esențială în posibilitatea planificării pe un orizont de timp de 20-30 de ani. Calitatea datelor meteorologice măsurate vă ajută să determinați cu precizie și să acționați pentru prevenirea fenomenelor periculoase (îngheț, valuri de căldură, atacul dăunătorilor) sau să reduceți cheltuielile cu irigațiile sau cu tratamentele fitosanitare.

Pe de altă parte măsurătorile precise realizate pe termen lung contribuie la cunoașterea microclimatului specific fiecărei plantații și vă permite să selecționați  soiurile cele mai eficiente.

Broșură

Sere

Creșterea plantelor în sere a evoluat de la culturi în câmp, acoperite cu folii, la agricultură hidroponică realizată în medii în care totalitea parametrilor sunt controlați.

Măsurarea și controlul parametrilor de bază – temperatura și umezeala aerului, conținutul volumetric în apă al solului, temperatura suprafeței frunzelor – asigură condițiile prielnice de evoluție a plantelor și de evitare a apariției bolilor. În serele moderne, „alimentarea” plantelor cu dioxid de carbon, în special în zonele cu temperaturi medii mai scăzute, contribuie la dezvoltarea adecvată a masei vegetale.

Broșură