Calitatea aerului Știţi ce respiraţi?

Vaisala oferă cea mai nouă tehnologie pentru măsurarea principalilor poluanţi atmosferici și a parametrilor meteorologici, factori esenţiali în prognozarea calității aerului.

Calitatea mediului

Măsurarea calității aerului se realizează în mod tradiţional cu ajutorul unor staţii fixe de referinţă. Deoarece mişcarea maselor de aer, nivelul de poluare și microclimatele diferă semnificativ de la un punct la altul, aceste stații sunt reprezentative doar pentru o zonă foarte restrânsă.

 

Monitorizarea suplimentară a calității aerului cu ajutorul tehnologiei Vaisala permite creşterea într-o manieră economică a densităţii reţelelor de măsurare şi accesul la informații mult mai localizate privind calitatea aerului în timp real, facilitând, spre exemplu, transmiterea de informări sau alerte în timp util cetăţenilor dintr-o zonă restrânsă cu privire la orice potențial risc pentru sănătate.

Detalii
Outdoor Air Quality

Calitatea aerului în clădiri

Ventilarea neadecvată a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi umane duce la acumularea dioxidului de carbon, cu consecinţe directe asupra productivităţii şi confortului.

 

Un bun indicator pentru calitatea aerului interior IAQ, conform standardelor specifice fiecărei ţări (în cazul României SR EN 13779/2005) este concentraţia de CO2, care este bine stabilită pentru încăperi ocupate, în care fumatul nu este permis iar poluarea este produsă în principal prin metabolism. Valorile acceptate ca fiind de calitate ridicată şi medie pentru concentraţia de CO2 în spaţiile de birouri sunt cuprinse între 400-600 ppm.

 

Măsurarea precisă a concentraţiei de CO2, a temperaturii şi umezelii aerului din interiorul clădirilor sunt aşadar esenţiale pentru asigurarea unei bune ventilări, cu beneficii directe atât asupra stării de sănătate şi a productivităţii lucrătorilor, cât şi a economiei de energie pentru climatizarea acestor spaţii.

Broșură
Indoor Air Quality