Starckrom Tehnologii S.R.L. (denumit în continuare „Starckrom” sau „Operator”), persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Presei Nr. 5, Apt. 1, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerțului al Municipiului București sub nr. J40/5910/2003, cod unic de înregistrare RO15400498, vă transmitem această Politica de Confidentialitate pentru a explica modul în care prelucrăm și protejăm datele cu caracter personal în calitate de Operator responsabil pentru prelucrarea datelor cu caracter personal in sensul Regulamentului GDPR.

 1. DEFINITII:
  • Date contact responsabil protecția datelor (DPO) = Adresa la care pot fi transmise solicitări de informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal: Str. Ing. Pandele Țărușanu nr. 16, Sector 1, Cod Poștal 011086, București - în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR sau la adresa de e-mail: dpo@starckrom.com.
  • Cookies = Un "cookie" este un fișier de mici dimensiuni, format de regulă din litere și cifre. Acesta este descărcat în memoria unui calculator sau a altui tip de dispozitiv folosit pentru navigarea pe internet (smartphone, tabletă, etc), atunci când utilizatorul accesează un anumit site web.
  • Persoana vizată, în sensul Regulamentului GDPR = persoana fizică identificată sau identificabilă (care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare: nume, CNP, număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul ori mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice). Persoana vizată poate fi solicitantul unui serviciu oferit de catre Operator, precum și orice altă persoană fizică ale cărei date cu caracter personal sunt transmise catre Operator (cu titlu exemplificativ un client sau potențial client, un candidat pentru un anumit post disponibil, un utilizator al site-ului Starckrom, etc.).
  • Categorii de date prelucrate = Datele cu caracter personal (prenumele, numele, denumirea angajatorului, funcția ocupată, nr. de telefon si adresa de e-mail etc.) sunt prelucrate de către noi doar în situația în care introduceți aceste date într-o rubrică de pe site sau ni le transmiteți telefonic sau prin e-mail.
  • Prelucrarea datelor personale înseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automate, cum ar fi colectarea, înregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, stergerea sau distrugerea.
 2. CUI SE ADRESEAZĂ ACEST DOCUMENT: Prezenta Notă de informare se aplică prelucrării datelor cu caracter personal ale:
  • Partenerilor noştri contractuali, ca de exemplu reprezentanții furnizorilor sau clienților („Parteneri comerciali”);
  • Vizitatorilor și utilizatorilor înregistrați ai site-ului nostru starckrom.com și a altor situri din același domeniu („Utilizatori”);
  • Persoanelor fizice care ne comunică datele cu caracter personal în contextul interacțiunii cu Starckrom, ca de exemplu vizitatori sau persoane care solicită informații, oferte comerciale sau încheierea unui contract, persoane înregistrate ca utilizatori ai unui serviciu online oferit de Starckrom („Utilizatori”) sau participanților candidați la un loc de muncă în cadrul unui proces de recrutare.
 3. CE DATE COLECTAM DESPRE DUMNEAVOASTRĂ ȘI ÎN CE MOD: Colectăm și prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal astfel:
  • in informațiile pe care ni le furnizați prin completarea formularului din pagina de Contact de pe site-ul nostru;
  • prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate prin care ne transmiteți date cu caracter personal;
  • prin navigarea pe site-ul https://www.starckrom.com;
  • prin corespondența cu noi prin telefon, e-mail sau în orice altă modalitate prin care ne transmiteți date cu caracter personal;
  • prin înregistrarea pe unul dintre siturile din domeniul starckrom.com

Informațiile pe care ni le furnizați pot include numele complet, numele angajatorului, funcția/denumirea postului, adresa de e-mail și numărul de telefon, precum și alte informații, după caz.

Prin activitatea desfășurată pe site, nu vom colecta sau prelucra date cu caracter personal sensibile legate de dumneavoastră (adică informații despre originea rasială sau etnică, opiniile politice, confesiunea religioasă sau convingerile filozofice, sănătatea, viața sau orientarea sexuală, apartenența la un sindicat ori date privind condamnări penale sau infracțiuni), cu excepția cazului în care suntem obligați să facem acest lucru prin lege.

De fiecare dată când vizitați site-ul www.starckrom.com, colectăm automat următoarele date:

 • date tehnice, de exemplu Adresa Internet Protocol (IP) utilizată pentru conectarea calculatorului dumneavoastră la internet, informațiile de conectare, tipul și versiunea de browser, tipurile și versiunile extensiilor de browser (plug-in), sistemul de operare, tipul dispozitivului și marca dispozitivului mobil; aceste date sunt colectate și prelucrate în numele nostru, prin fişierele de tip cookie ale terțelor părți și puteți găsi mai multe informații despre acest lucru la adresa Politica privind utilizarea fișierelor cookie;
 • date despre vizita dumneavoastră, de exemplu date despre paginile vizitate, secvența de clicuri către, prin și de la site-ul www.starckrom.com (inclusiv data și ora), informațiile sau produsele pe care le-ați vizualizat sau căutat pe site.
 1. ÎN CE SCOP PRELUCRĂM DATELE CU CARACTER PERSONAL: Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal în următoarele cazuri:
  • în cadrul activităților de management al relației cu clienții
  • în cadrul activităților regulate de marketing care vizează clienții existenți sau potențiali, inclusiv îmbunătățirea experienței de navigare pe site-urile din domeniul starckrom.com
  • în cadrul managementului relației cu partenerii de business și cu furnizorii, în vederea stabilirii sau execuției unei relații contractuale
  • în cadrul activităților de vânzare de produse sau servicii / date prin magazin(e) online
  • în cazul în care candidați la un job disponibil publicat pe un site specializat

În unele cazuri, vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal doar în baza consimțământului dumneavoastră (spre exemplu în scopuri de marketing). În aceste cazuri, vom solicita separat consimțământul dumneavoastră, în mod transparent, atunci când furnizați datele dumneavoastră cu caracter personal și acordul de primire a comunicărilor. Ulterior, vă puteți retrage acest consimțământ, în orice moment, prin mijloacele automate puse la dispoziție sau trimițând o solicitare la adresa de e-mail dpo@starckrom.com. Retragerea consimţământului nu va afecta legalitatea prelucrării care a avut loc înainte de retragerea acestuia.

Atunci când solicităm date cu caracter personal pentru a respecta obligații legale sau contractuale, furnizarea acestor date cu caracter personal de către dumneavoastră este obligatorie. Acest lucru înseamnă că, dacă astfel de date cu caracter personal nu sunt furnizate, nu vom putea să gestionăm relațiile contractuale sau să respectăm obligațiile legale ce ne sunt impuse sau pe care le asumăm voluntar. În toate celelalte cazuri, furnizarea de date cu caracter personal este opțională și nu aveți obligația de a le furniza.

Putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, precum datele de identificare, datele de contact și adresa de reședință, în scopul posibilei exercitări a drepturilor sau a reclamațiilor noastre împotriva dumneavoastră în viitor. Această prelucrare se bazează pe interesul nostru legitim, fiind necesar să ne exercităm drepturile în cazul unor eventuale litigii.

Putem prelucra datele cu caracter personal astfel încât să vă oferim informații despre sau în legătură cu bunurile și serviciile pe care le-ați achiziționat anterior sau care considerăm că vă interesează. Dacă sunteți un client existent, vă vom contacta numai prin e-mail, cu informații despre bunurile și serviciile care au făcut obiectul unei vânzări anterioare sau cu informatii privind principalele stiri din domeniu, prin intermediul newsletter-ului saptamanal.

Dacă sunteți un client potențial, vă vom contacta prin mijloace electronice numai dacă avem acordul dumneavoastră exprimat în mod explicit. Putem transmite anumite date personale strict necesare satisfacerii cererii dumneavoastră (date de contact) către partenerii externi în scopul satisfacerii cât mai complete a unor eventuale cereri de ofertă sau de suport tehnic ale dumneavoastră care solicită detalii pe care nu le putem furniza direct și prompt.

În legătură cu participarea dumneavoatră la procesul de recrutare și selecție pentru una dintre pozițiile menționate ca disponibile, în cadrul Starckrom Tehnologii S.R.L., vă putem colecta și prelucra datele cu caracter personal, (furnizate în CV-ul pe care ni-l trimieți), în scopul selecției, evaluării competențelor profesionale pentru poziția la care aplicați, precum și pentru comunicarea cu dumneavoastră, pe parcursul derulării procesului de recrutare.

Această prelucrare se bazează pe interesul legitim al Starckrom Tehnologii S.R.L.

 1. TRANSMITEREA DATELOR PERSONALE CĂTRE TERȚI: Starckrom Tehnologii S.R.L nu vinde și nu închiriază către terțe părți datele dumneavoastră cu caracter personal. Datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi, însă, divulgate unor terțe părți, astfel:
  • Către parteneri de afaceri, furnizori sau subcontractanți pentru executarea tuturor contractelor pe care le încheiem cu dumneavoastră, în vederea furnizării produselor și serviciilor solicitate de dumneavoastră;
  • Pentru livrarea sau preluarea produselor fizice, către companiile specializate în servicii de curierat;
  • Către furnizori de servicii care oferă sprijin administrativ, profesional și tehnic către Starckrom pentru suport tehnic, IT, de securitate și comercial;
  • Către consultanți externi (i.e. avocați, auditori, firme de recuperare creanțe), în scopuri specifice, atunci când este necesar.

Datele cu caracter personal pot fi comunicate autorităților guvernamentale, autorităților fiscale și/sau organelor de aplicare a legii, dacă acest lucru este impus de legile în vigoare sau dacă este necesar pentru exercitarea drepturilor noastre, inclusiv a condițiilor de utilizare, sau pentru protejarea intereselor noastre legitime (inclusiv a intereselor legitime ale unor terțe părți) în conformitate cu legislația română și internațională aplicabilă.

 1. PERIOADA DE PĂSTRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL:

Vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada necesară îndeplinirii scopurilor enumerate în prezenta Politică ori pentru perioada impusă de legislația națională aplicabilă, în conformitate cu perioadele minime legale de păstrare aplicabile și/sau atât cât este necesar pentru a ne exercita drepturile legitime (și drepturile legitime ale altor persoane).

În cazul în care sunteți utilizator al unui site din subdomeniul starckrom.com (ați creat un cont de utilizator pe site), vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal pentru perioada în care contul de utilizator este activ.

În cazul în care sunteți abonat la comunicațiile electronice de tip newsletter, vom păstra datele dumneavoastră cu caracter personal atât timp cât dumneavoastră doriți să primiți aceste comunicații.

 1. DREPTURILE DVS. IN CALITATE DE PERSOANA VIZATA CU PRIVIRE LA PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE: Potrivit Regulamentului GDPR, în calitate de persoană vizată beneficiați de un cumul de drepturi, respectiv:
  1. Dreptul la informare și acces la date cu caracter personal: dreptul de a obține o confirmare a faptului că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc și, în caz afirmativ, acces la datele respective.
  2. Dreptul la rectificare: dreptul de a solicita Operatorului și de a obține, fara întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care vă privesc și/sau de a obține completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, cu mențiunea că în cazul unui cont online aceste modificari le puteți efectua personal din secțiunea de editare a datelor contului.
  3. Dreptul la ștergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): dreptul de a obține ștergerea datelor cu caracter personal care vă privesc, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care se aplică anumite motive menționate în Regulamentul GDPR.
  4. Dreptul la restricționarea prelucrării: dreptul de a obține restricționarea prelucrării în anumite cazuri.
  5. Dreptul la portabilitatea datelor: dreptul de a primi datele cu caracter personal care vă privesc și de a le transmite către un alt operator.
  6. Dreptul la opoziție: dreptul de a vă opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care vă privesc, în condițiile Regulamentului GDPR.
  7. Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care vă privesc sau vă afectează în mod similar intr-o măsură semnificativă.
  8. Dreptul să vă adresați printr-o plângere Autorității Naționale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) în situația în care considerați că datele dumneavoastra nu au fost prelucrate în conformitate cu prevederile legale.

Pentru exercitarea drepturilor menționate mai sus, vă rugăm să vă adresați prin cerere scrisă, datată și semnată la adresa poștală: Str. Ing. Pandele Țărușanu nr. 16, Sector 1, București, în atenția RESPONSABILULUI CU PROTECTIA DATELOR, sau contactându-ne la adresa de e-mail dpo@starckrom.com.

In termen de cel mult o lună, calculat de la primirea cererii dumneavoastră, vi se vor furniza informații privind acțiunile întreprinse sau, acolo unde este cazul, privind motivele pentru care nu pot fi luate măsurile solicitate.

Vă rugăm să aveți în vedere faptul că drepturile dumneavoastră descrise mai sus fac obiectul legilor și reglementărilor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și că pot fi limitate în anumite situații. De exemplu, dreptul de a vă opune prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal poate fi limitat în cazul în care putem demonstra că avem motive legitime convingătoare pentru a prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal care prevalează față de interesele dumneavoastră. Va trebui să vă dovediți identitatea și să ne oferiți alte detalii rezonabile care să ne ajute să răspundem solicitării dumneavoastră.

Nu vom percepe o taxă pentru a răspunde cererii dumneavoastră cu excepția cazului în care acest lucru este permis de lege și, în cazul în care se percepe o astfel de taxă, aceasta va fi rezonabilă și proporțională cu cererea dumneavoastră.

De asemenea, conform Regulamentului GDPR, termenul de răspuns menționat mai sus poate fi prelungit cu cel mult două luni în situația în care este necesar, ținându-se cont de complexitatea și numărul cererilor, urmând să vă informăm cu privire la acest aspect, daca va fi cazul.

 1. SECURITATEA DATELOR CU CARACTER PERSONAL FURNIZATE:

Datele dumneavoastră cu caracter personal transmise către Starckrom sunt stocate pe servere găzduite în centre de date (datacenters) aflate pe teritoriul României. Utilizăm cele mai bune practici pentru a asigura măsuri tehnice și organizatorice adecvate cu scopul de a proteja datele cu caracter personal și de a împiedica accesul neautorizat la acestea.

Responsabilitatea pentru păstrarea confidențialității tuturor mijloacelor de autentificare (de exemplu, username, parole, etc.) utilizate de dumneavoastră pentru a accesa părți ale site-ului www.starckrom.com însă vă aparține. Transmiterea datelor prin internet nu este complet sigură. Deși facem tot posibilul pentru a vă proteja datele, nu putem garanta 100% securitatea datelor dumneavoastră transmise pe site-ul nostru; orice transmisie de date personale se face pe propriul dumneavoastră risc. După ce primim datele dumneavoastră, vom folosi proceduri stricte de securitate pentru a încerca să împiedicăm accesul neautorizat la acestea.

 1. FIȘIERE DE TIP COOKIE:

Site-ul www.starckrom.com utilizează fișiere de tip Cookie pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună. Informații mai detaliate despre fișierele de tip cookie și despre opțiunile pe care le aveți cu privire la acestea le găsiți la linkul Politica de utilizare cookies.

 1. CONTACT:

Pentru întrebări, nelămuriri sau solicitări de altă natură privitoare la prelucrarea datelor cu caracter personal de către situl www.starckrom.com, ne puteți contacta la adresa de e-mail dpo@starckrom.com.

Vă rugăm să nu divulgați date cu caracter personal sensibile atunci când ne contactați (de exemplu numere de asigurare socială, parole personale, informații legate de conturi bancare, informații legate de originea rasială sau etnică, de opinii politice, de convingeri religioase sau de altă natură, de sănătate sau de apartenență la un sindicat).

Ultima actualizare: 14 mai 2020. Vom putea actualiza periodic această politică de confidențialitate. Modificările vor fi publicate pe site-ul starckrom.com. Vă rugăm să consultați periodic această pagină pentru a fi la curent cu cele mai recente actualizări.