Vaisala AviMet® AWOS

Sistemul complet pentru aeroporturi de orice dimensiune

În configurația minimă, sistemul AviMet® AWOS constă din senzori, echipamente de comunicații și un singur computer pe care sunt centralizate datele măsurate.
Acest computer, denumit și unitate centrală (CDU) poate funcționa ca stație de lucru, rulând aplicațiile utilizatorului final.

Sistemul în configurația minimă poate fi extins fără a fi limitat de numărul de traductori, de piste, de stații de lucru.

În mod uzual, componentele unui sistem de observații tipic sunt:
• Unitatea centrală (CDU) – sistem duplicat pentru înaltă disponibilitate
• Echipamente de comunicații
• Stații de lucru ale utilizatorilor, cu roluri diferite (observatori, personal ATC, personal mentenanță)
• Ecrane digitale
• Imprimante pentru date și alarme
• Senzorii de la pistă
• UPS pentru componentele critice ale sistemului

Mai multe...
  • Fiecare componentă a sistemului poate fi duplicată, pentru asigurarea disponibilității
  • Suportă următoarele mesaje conform  ICAO și OMM: METAR și SPECI (inclusiv AUTO), MET REPORT și SPECIAL (inclusiv AUTO), TAF, SIGMET, AIRMET, GAMET, AD WRNG, WS WRNG, SYNOP, CLIMAT

Componentele principale

Unitatea centrală (CDU)

Unitatea centrală colectează valorile măsurate de senzori (sau primite de la alte sistme, cum este cazul prognozelor și a altor date) și efectuează calcule meteorologice, generează mesajele de aviație definite de ICAO și efectuează în mod continuu controlul calității datelor primite și diagnosticarea  funcționării întregului sistem. Totodată, unitatea centrală stochează datele măsurate și calculate, precum și rapoartele transmise.

Stațiile de lucru

Numărul stațiilor de lucru depinde de configurația sistemului. Fiecare stație de lucru are un mediu de lucru preconfigurat. Stațiile de lucru pot fi utilizate de orice utilizator autorizat, setul de aplicații disponibile fiind determinat de drepturile utilizatorului, care sunt gestionate centralizat (politici de utilizator).
Rolurile stațiilor de lucru utilizate în mod obișnuit sunt: Observator, Meteorolog Prognozist, Controlor de zbor și Inginer de întreținere. Interfețele sunt flexibile fiind disponibile mai multe opțiuni de afișare, acestea putând fi configurate în cadrul proiectului.

Integrabilitate și compatibilitate totală

Arhitectura sistemului AviMet® asigură o integrare fără probleme a datelor meteorologice în orice ATC, sistem de întreținere și monitorizare la nivel de aeroport, precum și în alte sisteme meteorologice. Vaisala AviMet® AWOS este proiectat pentru a se interfața prin diferite formate de date de ieșire și pentru a fi compatibil cu diverse standarde de comunicație. Sunt încorporate cele mai recente metode de schimb de informații definite de ICAO, cum ar fi AMHS și IWXXM.